Pilars del projecte educatiu

A Agora International School Barcelona treballem en un projecte educatiu innovador que, com a tots els centres de Globeducate, es recolza a quatre pilars fonamentals: l’excel·lència educativa, la preparació global, l’educació en valors i la formació integral, que va molt més enllà de l’àmbit curricular. Una proposta educativa amb l’objectiu de preparar cada alumne perquè aconsegueixi l’èxit personal i professional en un món cada vegada més globalitzat.

L’excel·lència educativa és un dels aspectes fonamentals del nostre col·legi: ajudar els nostres alumnes a identificar i alimentar els seus talents individuals gràcies a una metodologia innovadora i a una atenció personalitzada. El nostre personal altament qualificat treballa cada dia perquè els alumnes disposin de les eines necessàries per desenvolupar plenament les seves habilitats i aconseguir el seu ple potencial. Així, la nostra excel·lència educativa es recolza a la innovació, el professorat, les noves tecnologies i les instal·lacions més completes, adaptades a les diferents necessitats dels nostres alumnes i el nostre complet projecte educatiu.

El segon pilar que defineix el nostre projecte educatiu és la preparació global, amb una educació trilingüe (anglès, català i castellà) i una àmplia oferta de llengües estrangeres amb classes de xinès, alemany o francès impartides per professors natius o bilingües. Els nostres alumnes tenen a més la possibilitat de preparar exàmens oficials per obtenir la titulació de certificats lingüístics reconeguts a tot el món. I aquesta preparació global no es queda a l’àmbit del col·legi: els estudiants tenen a la seva disposició un complet programa de estades (boarding), intercanvis i esdeveniments internacionals, gràcies a la xarxa de col·legis del grup Globeducate, per enriquir-se personalment i compartir el seu aprenentatge amb alumnes de tot el món.

Un tercer pilar del nostre projecte educatiu és l’excel·lència a l’àmbit co-curricular. A Agora International School Barcelona treballem un concepte integral d’educació, i per això impartim coneixements i habilitats que van més enllà de les estrictament acadèmiques a través de complets programes d’esports, música i altres arts creatives. Totes aquestes disciplines juguen un paper molt important per al ple desenvolupament de les persones, i connecta amb el nostre quart pilar, l’educació en valors. Inculquem als nostres alumnes valors per a tota la vida, com el respecte, la tolerància, la superació personal, el compromís o la responsabilitat social.

Excel·lència educativa

La nostra excel·lència educativa es basa en les millors metodologies educatives i un professorat en constant procés de millora per aconseguir el màxim rendiment dels talents individuals de cadascun dels nostres alumnes. Ens servim de la innovació, les noves tecnologies i tot allò que necessiten els estudiants per donar el millor de si mateixos.

Més informació
pialres-educativos_Excelencia-educativa_Agora-is-barcelona

Preparació Global

El plurilingüisme d’Agora International School Barcelona és la base per a la preparació global dels alumnes. El projecte compta amb un professorat trilingüe, immersió lingüística, accés a titulacions de certificats oficials i experiències internacionals d’alt valor educatiu gràcies a la xarxa internacional de col·legis de Globeducate.

Més informació
pialres-educativos_Preparacion-global_Agora-is-barcelona

Més que un col·legi

Una oferta educativa extra curricular basada en la música, les arts creatives i escèniques i l’esport, que resulta vital per al desenvolupament integral dels alumnes. Aquestes disciplines potencien aptituds com el raonament abstracte, l’autodisciplina, la sensibilitat, la capacitat d’expressió i la superació personal o el treball en equip.

Més informació
pilares-educativos_Mas-que-un-colegio_Agora-is-barcelona

Educació en valors

L’educació en valors és essencial a l’hora de formar persones que liderin un món millor. Inculquem en els nostres estudiants valors com el respecte i la tolerància, la superació personal, la responsabilitat o el compromís social, i ho fem a través d’iniciatives col·laboratives on ells són sempre els veritables protagonistes.

Més informació
pilares-educativos_valores_Agora-is-barcelona

Aviso Legal