Educació en valors

Els valors del col·legi són la columna vertebral que articula el procés acadèmic i personal de l’alumne d’Agora International School Barcelona. El nostre programa està dissenyat amb diferents estadis educatius que permeten atendre les necessitats formatives dels nostres alumnes en tot moment.

A cada una de les àrees de coneixement i aprenentatge es treballen els valors del col·legi i la seva adquisició forma part del dia a dia de l’alumne. Treballem les emocions des de ben petits, per crear una sèrie d’hàbits que són la base de tota persona disciplinada, respectuosa i bona companya.

Un altre dels principals valors del col·legi és el saber fer i saber estar. Per tal que el saber fer sigui un fet, és necessari ser rigorós amb si mateix, complir les normes de manera constructiva i tenir autodisciplina. Saber estar és sinònim de ser digne i un ambaixador excepcional del nostre centre Agora International School Barcelona i del grup al qual pertany tot enfortint els llaços de fidelitat i pertinença.

L’excel·lència educativa té la seva base a l’excel·lència com a persona, per això des d’Educació Infantil es treballen els valors del col·legi. A través dels hàbits i de les rutines de treball i de comportament del dia a dia, els nostres alumnes aconsegueixen interioritzar els valors d’esforç, autodisciplina, respecte per si mateixos i pels altres, tolerància i, ja a les etapes d’ESO i Batxillerat, aconseguint el pensament crític i la capacitat de resolució de conflictes, així com un esperit emprenedor, d’investigació i d’innovació constant.

La participació a accions externes solidàries i per a la comunitat al llarg del projecte educatiu i, de manera especial, a Educació Primària, suposa la posada en pràctica dels valors del col·legi i l’enfortiment de la solidaritat i l’empatia. Els nostres alumnes col·laboren a diferents iniciatives solidàries amb organitzacions com el Banc d’Aliments de Sant Esteve Sesrovires o la fundació Cris contra el Càncer.

ELLS T’HO EXPLIQUEN

«Els professors, que no són només experts en la seva matèria sinó que també en altres camps, ens serveixen de guia tant en l’entorn acadèmic com per comprendre el món en què vivim. Prenen un paper molt important en les nostres vides al educar-nos en valors i formar-nos com a persones.»

Lorenzo Fresno

Alumne de 1r de Batxillerat

Aviso Legal