Excel·lència educativa

A Agora International School Barcelona preparem a cada alumne per viure amb èxit en un món globalitzat i l’excel·lència educativa és el primer pas d’aquest viatge. Aquesta excel·lència educativa es basa en els professionals més capacitats i les metodologies més adequades per identificar i maximitzar els talents individuals de cada alumne. Per això, oferim una atenció personalitzada i una educació integral amb classes reduïdes, que donen màxima atenció a les destreses i punts de millora de cada estudiant per ajudar-lo a aconseguir el seu màxim potencial.

El procés de formació integral que defineix l’excel·lència educativa del nostre col·legi és continu, permanent i participatiu, ja que busca el desenvolupament harmònic i coherent de totes les dimensions de l’ésser humà: ètica, espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, estètica, corporal i social. Remarquem aquestes dimensions gràcies a un complet currículum que es desenvolupa a totes les etapes educatives des de la més tendra infància fins a batxillerat o formació professional i es caracteritza per la innovació educativa, una metodologia que potencia els talents de cada alumne, un gran equip docent i un gabinet psicopedagògic que recolza a alumnes, professors i famílies. Tot això perquè l’alumne creixi motivat, feliç i amb un gran futur per endavant.

Currículum i etapes

Una oferta educativa completa i internacional

El col·legi Agora International School Barcelona imparteix tots els nivells educatius: una formació completa i integral, adaptada a les necessitats de cada alumne i a la realitat social i laboral dels nostres dies. Un currículum multilingüe i internacional, que es recolza a disciplines com la música, les arts o l’esport i dissenyat per formar persones compromeses amb el món i amb el seu propi aprenentatge.

Més informació
excelencia-educativa_curriculum-y-etapas_agora-international-school-barcelona

Metodologia

Una metodologia que potencia els talents de cada alumne

La metodologia utilitzada a Agora International School Barcelona es distingeix per la innovació educativa i l’alt rendiment acadèmic i social, sense renunciar a l’atenció personalitzada de cada alumne i de cada necessitat. Els nostres alumnes són els protagonistes del seu propi aprenentatge, gràcies a una àmplia gamma de tècniques docents que ens permeten adaptar-nos a les seves preferències i necessitats.

Més informació
excelencia-educativa_metodologia_agora-international-school-barcelona_2

Innovació tecnològica

Les noves tecnologies al servei de l’ensenyament

Les noves tecnologies i l’aprenentatge vivencial ens permeten millorar el programa tradicional que s’imparteix a la majoria de col·legis convencionals. Les solucions tecnològiques a l’aula possibiliten desenvolupar una proposta educativa més dinàmica i atractiva, amb matèries com el Coding, que potencia el desenvolupament cognitiu dels alumnes alhora que els prepara per als grans reptes del dia de demà.

Més informació
excelencia-educativa_innovacion-tecnologica_agora-international-school-barcelona_2

Professors

Una comunitat en continu procés d’aprenentatge

Per dur a terme el nostre projecte educatiu partim d’una alta exigència a la qualitat de l’equip docent, que participa a iniciatives de formació per mantenir-se en un continu procés d’aprenentatge. Iniciatives com la dels Learning Coaches o el procés de millora Globeducate Platinum Standard estimulen el creixement del nostre professorat i el seu domini de les solucions educatives més innovadores.

Més informació
excelencia-educativa_profesores_agora-international-school-barcelona_2

Gabinet Psicopedagògic

Una atenció integral i personalitzada per a tothom

El Gabinet Psicopedagògic d’Agora International School Barcelona és un servei diferencial que treballa amb alumnes, professors i famílies per tractar individualment les necessitats de cada alumne. Així, assegurem l’atenció a la diversitat i un desenvolupament òptim de l’alumnat en funció de les seves aptituds i necessitats personals i afavorim la col·laboració amb la família per donar continuïtat al projecte educatiu.

Més informació
agora-international-school-barcelona_gabinete-psicopedagogico

Aviso Legal