Més que un col·legi

L’objectiu d’Agora International School Barcelona és educar ciutadans del seu temps, amb una sòlida formació intel·lectual i personal. Alumnes amb una destacada educació musical, esportiva i artística, sempre amb molta presència de l’educació en valors.

Anem més enllà de les exigències del currículum tradicional i donem primordial importància a les disciplines musicals, esportives i artístiques que introduïm al propi currículum d’estudis pels seus beneficis en el desenvolupament cognitiu dels nens.

La música, igualment que l’art, desperta capacitats i habilitats per aplicar-les en altres àrees, com ara la concentració, la memòria, la sensibilitat, la creativitat i el desenvolupament sensorial. Per la seva banda, l’esport potencia les habilitats físiques, així com els valors que aporta la pràctica esportiva: el treball d’equip, la companyonia i el respecte, entre altres valors.

Totes aquestes disciplines estan presents en la quotidianitat del col·legi i són vitals per a la nostra formació integral.

Música

El Projecte d’Educació Musical d’Agora International School Barcelona té como objectiu principal proporcionar a l’alumne una vivència activa de la música que transcendeixi l’aula:

 • Aprenentatge d’un o més instruments.
 • Actuacions periòdiques en concerts.
 • Estímul de la sensibilitat i l’autodisciplina.
 • Escola vinculada al Conservatori del Liceu.
Més informació
mas-que-un-colegio_musica_agora-international-school-barcelona

Esports

Potenciem el desenvolupament físic i intel·lectual dels alumnes mitjançant l’educació en l’esport i incidim en els valors que acompanyen la pràctica esportiva.

 • Fomentem el desenvolupament de les capacitats individuals.
 • Practiquem diverses disciplines esportives.
 • Aprenem a ser constants i perseverants.
 • Disposem d’unes completes instal·lacions esportives.
Més informació
deportes-agora-is-barcelona

Arts creatives

A través de les arts creatives fomentem la creativitat i l’expressió de la sensibilitat artística, capacitats que aporten beneficis molt valuosos.

 • Fomentem l’expressió de la sensibilitat artística.
 • Afavorim l’habilitat creativa dels alumnes.
 • La llengua vehicular de l’assignatura és l’anglès.
 • Participem a concursos locals i internacionals.
Més informació
mas-que-un-colegio_Arte_Agora-international-school-barcelona

Aviso Legal