Arts creatives

Les Arts Creatives també són un dels pilars fonamentals de l’educació integral dels alumnes d’Agora International School Barcelona, ja que aporten múltiples beneficis emocionals als nostres alumnes, com per exemple el desenvolupament d’una actitud creadora i imaginativa. Mitjançant l’expressió artística, els nens poden mostrar què pensen, què volen, com se senten i com veuen el món. Una forma sensible de compartir el seu món interior i auto expressar les seves emocions i sentiments.

Quan el nen intervé en un procés creatiu i es sensibilitza amb la disciplina artística, aprèn a buscar noves formes i materials d’auto expressió i a admirar i valorar les creacions dels altres companys, i desenvolupa així la capacitat de relacionar-se socialment. Així, l’art es converteix per a l’alumne en una forma de sentir la vida i sensibilitzar-se davant del món, i els estimulant a crear, aprendre i innovar.

Gràcies a les arts creatives potenciem la creativitat i la disciplina així com el treball personal i en equip. A més de ser una forma d’exterioritzar els sentiments, també ajuden als alumnes a trobar les estratègies necessàries per solucionar qualsevol obstacle. D’aquesta manera, les arts impulsen les capacitats intel·lectuals dels nostres alumnes i també beneficien la comunicació i el vincle entre pares i fills a edats molt primerenques.

Les Arts Creatives són una eina d’aprenentatge que estimula les capacitats intel·lectuals dels nens, augmenten la capacitat d’expressar-se i potencien el seu pensament creatiu, reflexiu i crític. Observar el món de manera diferent, fer evident la seva sensibilitat o incentivar el respecte per l’entorn i la comunicació amb els companys, professors i familiars són alguns dels avantatges que aporten les activitats d’Arts Creatives que s’imparteixen al nostre col·legi.

ELLS T’HO EXPLIQUEN

«L’art permet als estudiants comprendre el món que els envolta. A més de fomentar una sana sensació de sorpresa, els estudiants d’Agora cultiven la creativitat, el respecte envers els altres, la determinació i el pensament crític a les seves classes d’art. Totes les idees són respectades, tots els esforços són recompensats ​​i tota la creativitat se celebra .»

Daniel Summer

Professor d’art

«Per mi l’art és una forma d’expressar-me i de desconnectar del món. És només agafar un llapis i pensar en alguna cosa diferent, l’idea més impensable és la millor.»

Elia Carrillo

Alumna de 3r d’ESO

Aviso Legal